ΝΕΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ