Προκηρύξεις
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΘΠ
ημ/νία διενέργειας Πέμπτη 21/12/2017 και ώρα 10:00 π.μ.

ΠΑΤΗΣΤΕ για: 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ