ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

05 Σεπ
By: admin 0 0

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Αριθμ Πρωτ: 1907 / 05.09.2019 Από 06/09/2019 και για (10) δέκα ημέρες έως και 15/09/2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ