ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΜΕ 1/2019

25 Νοέ
By: admin 0 0

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΜΕ 1/2019

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας και συγκεκριμένα από 26/11/2019 έως και την 05/12/2019 και τις ώρες 9:30 – 14:00

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ