Προκήρυξη υπ΄αριθμ. ΣΜΕ 1/2019 – Πρόσληψης Καλλιτεχνικού Διευθυντή Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά

26 Νοέ
By: admin 0 0

Προκήρυξη υπ΄αριθμ. ΣΜΕ 1/2019 – Πρόσληψης Καλλιτεχνικού Διευθυντή Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά

Η αίτηση των υποψηφίων υποβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας προκήρυξης.

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ