Προκήρυξη υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2019 – Πρόσληψης Καλλιτεχνικού Διευθυντή Πρότυπου Μουσικού Κέντρου Πειραιά

29 Νοέ
By: admin 0 0

Προκήρυξη υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2019 – Πρόσληψης Καλλιτεχνικού Διευθυντή Πρότυπου Μουσικού Κέντρου Πειραιά

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας και συγκεκριμένα από 30/11/2019 έως και 09/12/2019 και τις ώρες 9:30 – 14:00.

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ