ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΟΠΑΝ 444/23-02-23

17 Μαρ
By: admin 0 0

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΟΠΑΝ 444/23-02-23

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ