Προκήρυξη υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2023 του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Νεολαίας Δήμου Πειραιά πρόσληψης Καλλιτεχνικού Διευθυντή Πρότυπου Μουσικού Κέντρου Πειραιά

08 Ιούν
By: admin 0 0

Προκήρυξη υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2023 του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Νεολαίας Δήμου Πειραιά πρόσληψης Καλλιτεχνικού Διευθυντή Πρότυπου Μουσικού Κέντρου Πειραιά

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ