Αλιφραγκής Ιωάννης

Αλιφραγκής Ιωάννης

Αναπληρωτής του Κιοσέ Ανδρέα