Προκηρύξεις

22 Ιούλ
23 Μάιος
17 Μάιος
16 Μαρ
26 Φεβ
By: admin 0 0
Προκηρύξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Ν.»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες
22 Φεβ
29 Δεκ
27 Δεκ
08 Δεκ
By: admin 0 0
Προκηρύξεις

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει να υποβάλλουν αίτηση, από 09.12.2021 έως και την 22.12.2021 , στα γραφεία του Οργανισμού Π.Α.Ν του Δήμου Πειραιά.

Πληροφορίες
26 Μάιος
By: admin 0 0
Προκηρύξεις

Τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού με Τίτλο:Ταξιθεσία και έκδοση εισιτηρίων για τις ανάγκες των πολιτιστικών εγκαταστάσεων που διαχειρίζεται ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.)

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για την τήρηση της ευταξίας (σχετικά με τις θέσεις) στους χώρους των Εκδηλώσεων/Παραστάσεων που θα παρουσιάζονται στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και
Σελίδα 5
στο Θέατρο «Βεάκειο» και την έκδοση των εισιτηρίων ανάλογα με το Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα των παραπάνω πολιτιστικών εγκαταστάσεων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:1.100/25-05-2021
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 08/06/2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Πληροφορίες