Προκηρύξεις

29 Δεκ
02 Δεκ
22 Ιούλ
22 Ιούλ
22 Ιούλ
23 Μάιος
17 Μάιος
16 Μαρ
26 Φεβ
By: admin 0 0
Προκηρύξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Ν.»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες
22 Φεβ