Προκηρύξεις

27 Ιούν
08 Ιούν
17 Μαρ
10 Μαρ
By: admin 0 0
Προκηρύξεις

Προκήρυξη υπ ́αριθμ. ΣΜΕ 1/2023

του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου Πειραιά
Πρόσληψης Καλλιτεχνικού Διευθυντή Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ

Πληροφορίες
24 Φεβ
31 Δεκ
31 Δεκ
02 Δεκ
22 Ιούλ
22 Ιούλ