Προκήρυξη υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2022 πρόσληψης Καλλιτεχνικού Διευθυντή Πρότυπου Μουσικού Κέντρου Πειραιά

17 Μάιος
By: admin 0 0

Προκήρυξη υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2022 πρόσληψης Καλλιτεχνικού Διευθυντή Πρότυπου Μουσικού Κέντρου Πειραιά

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ