Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού για την : «Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας σε χώρους που διαχειρίζεται ο Ο.Π.Α.Ν.»

23 Ιούν
By: admin 0 0

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού για την : «Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας σε χώρους που διαχειρίζεται ο Ο.Π.Α.Ν.»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 1400/23-06-2020 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού:10/07/2020   ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 1400/23-06-2020


Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού:10/07/2020

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ