Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού με Τίτλο: Υπηρεσίες Οργάνωσης και Υποστήριξης του Αθλητικού Κέντρου που διαχειρίζεται ο Ο.Π.Α.Ν.

12 Ιούν
By: admin 0 0

Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού με Τίτλο: Υπηρεσίες Οργάνωσης και Υποστήριξης του Αθλητικού Κέντρου που διαχειρίζεται ο Ο.Π.Α.Ν.

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 1279/09-06-2020 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 24/06/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 1279/09-06-2020

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 24/06/2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ