Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με Τίτλο: Υπηρεσίες Επιστασίας του Αθλητικού Κέντρου που διαχειρίζεται ο Ο.Π.Α.Ν

12 Ιούν
By: admin 0 0

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με Τίτλο: Υπηρεσίες Επιστασίας του Αθλητικού Κέντρου που διαχειρίζεται ο Ο.Π.Α.Ν

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 1282/09-06-2020 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 24/06/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 1282/09-06-2020


Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 24/06/2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ