Τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού με Τίτλο: Υπηρεσίες Οργάνωσης και Υποστήριξης του Αθλητικού Κέντρου που διαχειρίζεται ο Ο.Π.Α.Ν.

21 Ιούν
By: admin 0 0

Τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού με Τίτλο: Υπηρεσίες Οργάνωσης και Υποστήριξης του Αθλητικού Κέντρου που διαχειρίζεται ο Ο.Π.Α.Ν.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 1350/19-6-2019 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 02-07-2019
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ