Υπηρεσίες Επιστασίας του Αθλητικού Κέντρου που διαχειρίζεται ο Ο.Π.Α.Ν

21 Ιούν
By: admin 0 0

Υπηρεσίες Επιστασίας του Αθλητικού Κέντρου που διαχειρίζεται ο Ο.Π.Α.Ν

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 1351/19-06-2019 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 02-07-2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ