ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΘΠ

24 Δεκ
By: admin 0 0

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΘΠ

Ημ/νία διενέργειας Πέμπτη 21/12/2017 και ώρα 10:00 π.μ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ PDF

Summary Of Repeated Declaration Auction Of Stores

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

1