Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

08 Δεκ
By: admin 0 0

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει να υποβάλλουν αίτηση, από 09.12.2021 έως και την 22.12.2021 , στα γραφεία του Οργανισμού Π.Α.Ν του Δήμου Πειραιά.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει να υποβάλλουν αίτηση, από 09.12.2021 έως και την 22.12.2021 , στα γραφεία του Οργανισμού Π.Α.Ν του Δήμου Πειραιά.