ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

22 Οκτ
By: admin 0 0

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Aίτηση στα Γραφεία του Ο.Π.Α.Ν. (Διεύθυνση: πλαζ Βοτσαλάκια, Καστέλλα), τηλέφωνο επικοινωνίας: 210.4136.355, από 20.10 2018 και για (10) δέκα ημέρες έως και 29.10.2018, κατά τις ώρες 8:30- 13:30.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΑΙΤΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ