ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : Παροχή Υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης για τις ανάγκες του Ο.Π.Α.Ν.

09 Νοέ
By: admin 0 0

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : Παροχή Υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης για τις ανάγκες του Ο.Π.Α.Ν.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 1892/11-09-2017 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 27/09/2017

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ