Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με Τίτλο: Ταξιθεσία και έκδοση εισιτηρίων για τις ανάγκες των πολιτιστικών εγκαταστάσεων που διαχειρίζεται ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.)

22 Ιούν
By: admin 0 0

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με Τίτλο: Ταξιθεσία και έκδοση εισιτηρίων για τις ανάγκες των πολιτιστικών εγκαταστάσεων που διαχειρίζεται ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.)

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 1405/21-06-2018 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 06/07/2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ