ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: Υπηρεσίες Επιστασίας του Αθλητικού Κέντρου που διαχειρίζεται ο Ο.Π.Α.Ν

10 Μάιος
By: admin 0 0

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: Υπηρεσίες Επιστασίας του Αθλητικού Κέντρου που διαχειρίζεται ο Ο.Π.Α.Ν

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 981/10-05-2018 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 25-05-2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ