Προκήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου των εργασιών συντήρησης μηχανολογικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Κολυμβητηρίου και του κολυμβητηρίου του 1ου Ειδ.Σχ. Πειραιά, που διαχειρίζεται ο ΟΠΑΝ

11 Απρ
By: admin 0 0

Προκήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου των εργασιών συντήρησης μηχανολογικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Κολυμβητηρίου και του κολυμβητηρίου του 1ου Ειδ.Σχ. Πειραιά, που διαχειρίζεται ο ΟΠΑΝ

Αρ. Πρωτ.: 765/ 11-04-2017 Δευτέρα 24.04.2017 & ώρα 10:00 π.μ.

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ