ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΨΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Παροχή εργασιών συντήρησης μηχανολογικών εγκαταστάσεων

13 Μαρ
By: admin 0 0

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΨΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Παροχή εργασιών συντήρησης μηχανολογικών εγκαταστάσεων

Αρ. Πρωτ.: 470 /13-3-17

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ