ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Παροχή εργασιών συντήρησης μηχανολογικών εγκαταστάσεων

11 Απρ
By: admin 0 0

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Παροχή εργασιών συντήρησης μηχανολογικών εγκαταστάσεων

Αρ. Πρωτοκ.: 765 / 11-04-2017 24 Απριλίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ