Προκήρυξη σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τριάντα οκτώ (38) άτομα για την εκτέλεση του έργου: <Υποστήριξη του Πρότυπου Μουσικού Κέντρου Πειραιά>

09 Νοέ
By: admin 0 0

Προκήρυξη σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τριάντα οκτώ (38) άτομα για την εκτέλεση του έργου: <Υποστήριξη του Πρότυπου Μουσικού Κέντρου Πειραιά>

Προκήρυξη ΣΜΕ 1/2018 Απο 10/11/2018 έως και την 19/11/2018 και τις ώρες 9:30 – 14:00.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΑΙΤΗΣΗ