Προκήρυξη υπ΄αριθμ. ΣΜΕ 1/2017 Πρόσληψης Καλλιτεχνικού Διευθυντή Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά

13 Νοέ
By: admin 0 0

Προκήρυξη υπ΄αριθμ. ΣΜΕ 1/2017 Πρόσληψης Καλλιτεχνικού Διευθυντή Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά

Αρ. πρωτ. : 2569 / 13/11/2017 Η αίτηση των υποψηφίων υποβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας προκήρυξης

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ