Προκήρυξη

06 Φεβ
By: admin 0 0

Προκήρυξη

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Ν. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.), που εδρεύει στον Πειραιά επί της οδού Καραγεώργη Σερβίας 6, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Οργάνωση και λειτουργία του Ωδείου. Επικοινωνία και διεκπεραίωση των απαιτούμενων διαδικασιών με το αντίστοιχο τμήμα του Υπουργείου Πολιτισμού που εποπτεύει τη λειτουργία των Ωδείων. Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των καθηγητών και της προόδου των μαθητών. Επιλογή και εκπόνηση του απαιτούμενου διδακτικού υλικού. Ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών σχετικάμε την πρόοδο και διαγωγή τους. Επίσης τη δημιουργία ακαδημαϊκού –πνευματικού περιβάλλοντος, με τη διοργάνωση ειδικών δραστηριοτήτων, συναφών σεμιναρίων, συναυλιών, ηχογραφήσεων σε συνεργασία με τακέντρα παραστατικών τεχνών όπως το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, το Βεάκειο Θέατρο, τη Δημοτική Φιλαρμονική, τη Δημοτική Πινακοθήκη, κ.α.» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα μήνες (12). Προκήρυξη υπ’ αριθμ. ΣΜΕ  1/2021 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας και συγκεκριμένα από 07/02/2021 έως και 16/02/2021 και τις ώρες 9:30 – 14:00. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΙΤΗΣΗ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Ν. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.), που εδρεύει στον Πειραιά επί της οδού Καραγεώργη Σερβίας 6, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Οργάνωση και λειτουργία του Ωδείου. Επικοινωνία και διεκπεραίωση των απαιτούμενων διαδικασιών με το αντίστοιχο τμήμα του Υπουργείου Πολιτισμού που εποπτεύει τη λειτουργία των Ωδείων. Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των καθηγητών και της προόδου των μαθητών. Επιλογή και εκπόνηση του απαιτούμενου διδακτικού υλικού. Ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών σχετικά
με την πρόοδο και διαγωγή τους. Επίσης τη δημιουργία ακαδημαϊκού –πνευματικού περιβάλλοντος, με τη διοργάνωση ειδικών δραστηριοτήτων, συναφών σεμιναρίων, συναυλιών, ηχογραφήσεων σε συνεργασία με τα
κέντρα παραστατικών τεχνών όπως το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, το Βεάκειο Θέατρο, τη Δημοτική Φιλαρμονική, τη Δημοτική Πινακοθήκη, κ.α.» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα μήνες (12).

Προκήρυξη υπ’ αριθμ. ΣΜΕ  1/2021

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας και συγκεκριμένα από 07/02/2021 έως και 16/02/2021 και τις ώρες 9:30 – 14:00.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ