ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής

26 Σεπ
By: admin 0 0

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής

Αρ.Πρωτ: 2017/ 26-9-17

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ