Πρόσληψης Καλλιτεχνικού Διευθυντή Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά

22 Νοέ
By: admin 0 0

Πρόσληψης Καλλιτεχνικού Διευθυντή Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά

Προκήρυξη υπ΄αριθμ. ΣΜΕ 1/2018 Τα δικαιολογητικά μπορούν να σταλούν και ταχυδρομικώς συστημένα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και συγκεκριμένα μέχρι και την 01/12/2018 (σφραγίδα και απόδειξη ταχυδρομείου).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΑΙΤΗΣΗ