Πρόσληψης Καλλιτεχνικού Διευθυντή Πρότυπου Μουσικού Κέντρου Πειραιά

23 Νοέ
By: admin 0 0

Πρόσληψης Καλλιτεχνικού Διευθυντή Πρότυπου Μουσικού Κέντρου Πειραιά

Προκήρυξη υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2018 από 24/11/2018 έως και 03/12/2018 και τις ώρες 9:30 – 14:00.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΑΙΤΗΣΗ