Τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού με Τίτλο:Ταξιθεσία και έκδοση εισιτηρίων για τις ανάγκες των πολιτιστικών εγκαταστάσεων που διαχειρίζεται ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.)

26 Μάιος
By: admin 0 0

Τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού με Τίτλο:Ταξιθεσία και έκδοση εισιτηρίων για τις ανάγκες των πολιτιστικών εγκαταστάσεων που διαχειρίζεται ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.)

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για την τήρηση της ευταξίας (σχετικά με τις θέσεις) στους χώρους των Εκδηλώσεων/Παραστάσεων που θα παρουσιάζονται στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά καιΣελίδα 5στο Θέατρο «Βεάκειο» και την έκδοση των εισιτηρίων ανάλογα με το Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα των παραπάνω πολιτιστικών εγκαταστάσεων. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:1.100/25-05-2021Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 08/06/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για την τήρηση της ευταξίας (σχετικά με τις θέσεις) στους χώρους των Εκδηλώσεων/Παραστάσεων που θα παρουσιάζονται στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και
Σελίδα 5
στο Θέατρο «Βεάκειο» και την έκδοση των εισιτηρίων ανάλογα με το Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα των παραπάνω πολιτιστικών εγκαταστάσεων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:1.100/25-05-2021
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 08/06/2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ