Τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού με Τίτλο: Ταξιθεσία και έκδοση εισιτηρίων για τις ανάγκες των πολιτιστικών εγκαταστάσεων που διαχειρίζεται ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.)

20 Ιούν
By: admin 0 0

Τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού με Τίτλο: Ταξιθεσία και έκδοση εισιτηρίων για τις ανάγκες των πολιτιστικών εγκαταστάσεων που διαχειρίζεται ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 1348/20-06-2017 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 05/07/2017

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ