Τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού με Τίτλο: «Υπηρεσίες Ασφάλειας του Δημοτικού Θεάτρου που διαχειρίζεται ο Ο.Π.Α.Ν.»

12 Ιούν
By: admin 0 0

Τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού με Τίτλο: «Υπηρεσίες Ασφάλειας του Δημοτικού Θεάτρου που διαχειρίζεται ο Ο.Π.Α.Ν.»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:1292/12-06-2017 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού:27/06/2017

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ