Τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικου Διαγωνισμού με τίτλο: Υπηρεσίες Οργάνωσης και Υποστήριξης του Αθλητικού Κεντρου που διαχειρίζεται ο Ο.Π.Α.Ν.

24 Μάιος
By: admin 0 0

Τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικου Διαγωνισμού με τίτλο: Υπηρεσίες Οργάνωσης και Υποστήριξης του Αθλητικού Κεντρου που διαχειρίζεται ο Ο.Π.Α.Ν.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 1115/24-05-2017 Ημερομηνία διενεργειας διαγωνισμου: 09/06/2017

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ