ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: Υπηρεσίες Οργάνωσης και Υποστήριξης του Αθλητικού Κέντρου που διαχειρίζεται ο Ο.Π.Α.Ν.

10 Μάιος
By: admin 0 0

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: Υπηρεσίες Οργάνωσης και Υποστήριξης του Αθλητικού Κέντρου που διαχειρίζεται ο Ο.Π.Α.Ν.

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 980/10-05-2018 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 25/05/2018

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ