Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με Τίτλο: «Υπηρεσίες Ασφάλειας του Δημοτικού Θεάτρου που διαχειρίζεται ο Ο.Π.Α.Ν.»

24 Μάιος
By: admin 0 0

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με Τίτλο: «Υπηρεσίες Ασφάλειας του Δημοτικού Θεάτρου που διαχειρίζεται ο Ο.Π.Α.Ν.»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 1119/24-05-2018 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού:08/06/2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ