Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου των εργασιών συντήρησης μηχανολογικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Κολυμβητηρίου και του κολυμβητηρίου του 1ου Ειδ.Σχ. Πειραιά, που διαχειρίζεται ο ΟΠΑΝ

06 Απρ
By: admin 0 0

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου των εργασιών συντήρησης μηχανολογικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Κολυμβητηρίου και του κολυμβητηρίου του 1ου Ειδ.Σχ. Πειραιά, που διαχειρίζεται ο ΟΠΑΝ

Αρ. πρωτ.: 732 / 06-04-2017

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ